Групове заняття

В групі 6-8 дітей

 

Заняття триває 45 хв.

Один раз на тиждень

«Розвиток мовлення»

 

Мовленнєвий розвиток дитини — складний психологічний процес, що не зводиться до простого відтворення дитиною почутої мови. Він визначається мірою сформованості знань, умінь та навичок дитини і виявляється в соціальній та інтелектуальній активності у колі дорослих та однолітків. Щоб створити оптимальні умови для мовленнєвого розвитку дошкільника, ми використовуємо різні форми роботи: ігри, проблемні ситуації, проводимо групові та індивідуальні вправи, включаємо логопедичні заняття.

 

На заняттях діти вчаться доречно користуватися мовою (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби.

На заняттях з мовленнєвим пріоритетом діти не стільки засвоюють матеріал про навколишній світ, скільки вправляються в мовленнєвій діяльності.

  • На такому занятті основну увагу ми зосереджуємо на практичне засвоєння дітьми норм рідної мови:
    лексичних (наявність певного запасу слів у межах вікового періоду, їх доречне застосування, вживання засобів мовної виразності: приказки, прислів’я, фразеологізми, епітети, порівняння)
  • фонетичних (правильна звуковимова, розвинений фонематичний слух, володіння інтонаційними засобами виразності)
  • граматичних (практичне вживання відповідних граматичних форм рідної мови: рід, число, відмінки, час тощо) та діамонологічну (розуміння зв’язного
    тексту, вміння відповідати та звертатися із запитаннями, вести діалог, складати різні ви­ди розповідей, переказувати)

На занятті виконуються логопедичні вправи: тренування артикуляційного апарату, артикуляційна гімнастика, вивчення правильного вимовляння букв та звуків.

ДИТЯЧИЙ КЛУБ СМАЙЛИК

м. Українка, вул. Соснова, 2-А,

вул. Будівельників, 11 оф. 6,

вул. Київська, 3

тел.: 096-77-35-444, 095-47-35-444

Viber : 096-77-35-444

email: info@smaylik-club.com

              

НАПИШІТЬ НАМ    Будь ласка, доведіть, що ви людина, вибравши флаг.